Czy brak opinii wójta w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych może być uznany za milczącą zgodę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak opinii wójta w myśl art. 80 ust. 5 ustawy z 9.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072) - dalej pr.geol., może być uznany za milczącą zgodę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX