Czy brak możliwości sporządzenia wywiadu jest przesłanką do decyzji odmownej o świadczeń opieki zdrowotnej? - OpenLEX

Czy brak możliwości sporządzenia wywiadu jest przesłanką do decyzji odmownej o świadczeń opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 3 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Szpital skierował do Ośrodka Pomocy Społecznej wniosek o wydanie decyzji uprawniającej do świadczeń opieki zdrowotnej. Wniosek dotyczy osoby uznawanej za bezdomną, która od kilkunastu lat nie przebywa na terenie gminy, posiada tu ostatni adres zameldowania na pobyt stały, nie utrzymuje kontaktu z rodziną. W ubiegłych latach wydawano decyzje tej osobie, gdyż szpital przesyłał także wywiad środowiskowy, który jest niezbędny w prowadzonym postępowaniu. W obecnej chwili do wniosku nie dołączono wywiadu i nieznany jest adres osoby, której wniosek dotyczy. Przebywała ona w szpitalu jedynie kilka godzin na izbie przyjęć.

W jaki sposób przeprowadzić postępowanie w sprawie?

Czy brak możliwości sporządzenia wywiadu jest przesłanką do decyzji odmownej?

Czy należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające wysyłając wnioski do ZUS, NFZ, US, czy taka osoba ma jakiś dochód i na tej podstawie bez wywiadu wydać decyzję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX