Czy brak decyzji określającej zadania dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o której mowa w art. 19 ust. 3 u.l. stanowi przeszkodę w realizacji prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 10 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy brak decyzji określającej zadania dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l. stanowi przeszkodę w realizacji prawa pierwokupu przez Lasy Państwowe?

Starosta opracował plany urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu, ale nie wydał jeszcze decyzji ustalającej zadania z gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych w oparciu o inwentaryzację stanu lasu. Na wniosek właściciela/zbywcy wydał zaświadczenie, że działka objęta jest inwentaryzacją stanu lasu.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access