Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca w Formularzu cenowym, który jest częścią integralną Formularza ofertowego, nie wypełnił jednego wersu dotyczącego zadania XIII, tzn. nie podał ceny jednostkowej, wartości łącznej netto i ceny brutto za zadanie. Podał tylko słownie cenę brutto i wartość netto za to zadanie.

Czy w związku z tym jego oferta podlega odrzuceniu za niezgodność z SIWZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?