Czy błędnie wystawiona korekta obliguje podatnika do pomniejszenia VAT naliczonego i wykazania korekt w JPK?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wydzielenie ZCP do innej spółki podatnik wystąpił do sprzedawcy energii o przepisanie umowy na podmiot przejmujący. Sprzedawca energii błędnie zidentyfikował datę podziału i skorygował faktury do zera zbyt wcześnie (korekty od kwietnia, a powinny być od czerwca). Sprawa została wyjaśniona, zostaną dokonane korekty odwrotne na plus. Czy błędnie wystawiona korekta obliguje podatnika do pomniejszenia VAT naliczonego i wykazania korekt w JPK? Zdaniem podatnika nie jest spełniony warunek uzgodnienia, ponieważ korekty są błędne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX