Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sporządzono dla pracownika aneks wprowadzający zmianę stawki godzinowej. Po podpisaniu jej obustronnie pracodawca odkrył błąd - wpisano "aneks do umowy zawartej 6.11.2018" - niestety to data poprzedniej umowy, po której została zwarta już kolejna, z datą 7.11.2019 r. i to do niej winien być sporządzony aneks. Reszta na aneksie się zgadza, czyli, że stawka idzie w górę od 1.07.2020 r. i pozostałe warunki bez zmian.

Jak to poprawić?

Czy można jakieś pismo/ sprostowanie napisać w imieniu pracodawcy?

Chodzi mi o kwestię praktyczną i uniknięcie sytuacji, kiedy będziemy czekać na to, aż pracownik przyniesie do pracy swoją kopię umowy lub kiedy stwierdzi, że jej nie ma, zagubił, zniszczył.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?