Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek przedsiębiorcy o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. We wniosku tym określono aerodynamiczną szorstkość terenu, jednakże wyliczenie to opiera się o nieprawidłowo ustalony stan faktyczny. W wyliczeniu nie uwzględniono wielu typów pokrycia terenu występujących w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza tj. występujących na obszarze zainteresowania zarośli, zagajników i lasów.

Czy w tej sytuacji organ może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku na podstawie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., który stanowi, że "jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie"?

Czy też błędne określenie aerodynamicznej szorstkości terenu należy uznać za spełnienie wymagania określonego w art. 221 ust. 1 pkt 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. ograniczające możliwość zastosowania art. 64 § 2 k.p.a.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?