Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka prowadzi biuro turystyczne i świadczy usługi turystyki wyjazdowej w krajach Unii Europejskiej i poza nią. Jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce. W Polsce znajduje się też siedziba Spółki oraz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek VAT Spółka rozlicza w systemie VAT marża. Poza granicami kraju nabywa różne usługi turystyczne, m. in. transportowe, hotelowe, gastronomiczne, cateringowe, przewodnickie, parkingowe dla bezpośredniej korzyści klienta. W zależności od specyfiki kraju dowodem poniesienia wydatku są faktury, rachunki, umowy, pokwitowania, bilety lub inne dowody zapłaty. Od firmy unijnej otrzymuje fakturę za usługi przewodnickie bez podatku VAT ze wskazaniem, że VAT rozlicza nabywca usługi.

Czy biuro turystyczne, rozliczające się w systemie VAT marża na podstawie art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, ma obowiązek rozpoznać import usług od całej faktury czy jedynie od usług świadczonych na terenie unii?

Jeżeli jest obowiązek naliczenia VAT należnego również od importu usług świadczonych poza unią przez firmę zarejestrowana na terenie unii to czy jest to wewnątrzwspólnotowe nabycie usług czy import usług poza unią?

Usługi przewodnickie traktujemy jako usługę nabywaną dla bezpośredniej korzyści turysty.

Czy naliczony VAT należny od importu tej usługi powinien powiększać koszty usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty usług o charakterze turystycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?