Czy biuro rachunkowe staje się administratorem danych osobowych pracowników zleceniodawcy w sytuacji, gdy uzyskuje dodatkowe, niezbędne do zrealizowania usług, informacje bezpośrednio od tych pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro rachunkowe ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Ta określa zakres danych stanowiących przedmiot przetwarzania, w tym dane pracowników zleceniodawcy celem dokonania rozliczeń księgowo płacowych. W trakcie świadczenia usług księgowych powstają sytuacje, w których księgowa musi zwrócić się do pracowników zleceniodawcy o informację lub dodatkowe dokumenty niezbędne celem zrealizowania usług księgowych. Czy w sytuacji otrzymania wiadomości e-mail z danymi pracowników, procesor staje się administratorem tych danych i powinien wykonać obowiązek informacyjny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access