Czy biuro rachunkowe może zaniechać kompletowania oryginałów dokumentów księgowych i przechowywać jedynie ich elektroniczne kopie? - OpenLEX

Czy biuro rachunkowe może zaniechać kompletowania oryginałów dokumentów księgowych i przechowywać jedynie ich elektroniczne kopie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę biuro rachunkowe. Planuję zrezygnować z papierowego obiegu dokumentów między biurem a klientami i przejść na elektroniczny.

Czy biuro może zaniechać numerowania dokumentów księgowych i poprzestać na sporządzeniu KPiR za dany miesiąc? Czy biuro może zaniechać kompletowania oryginałów dokumentów księgowych i przechowywać jedynie ich elektroniczne kopie w formacie PDF?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX