Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Czub-Kiełczewska Sylwia
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biorąc pod uwagę zakres kompetencji określony w RODO, Inspektor Ochrony Danych może na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dany podmiot działać w jego imieniu i np. dokonywać zgłoszeń naruszeń do Prezesa UODO? Czy IOD może reprezentować podmiot w późniejszych ewentualnych sporach z UODO i przed sądem oraz w sporach z podmiotami danych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?