Czy biorąc pod uwagę wskazany w decyzji sposób magazynowania akumulatorów będzie on mógł dokonać ich przepakowywania na paletę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca uzyskał pozwolenie na zbieranie odpadów akumulatorów ołowiowych o kodzie 16 06 01*. Z uwagi na dość sporą ilość magazynowania tych odpadów w jednym czasie w trakcie postępowania administracyjnego zabiegano o udzielenie zgody na sposób magazynowania polegający na umieszczeniu na paletach, owiniętych folią strech, na utwardzonym podłożu wylewką betonową w hali co miało w pełni zabezpieczyć przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Wtedy odpowiedni WIOŚ nie wyraził zgody na wskazany sposób magazynowania i zalecił magazynowanie w specjalistycznych pojemnikach. Przedsiębiorcy ustnie udzielono informacji, że przed transportem będzie mógł te odpady z pojemników przepakować na palety i tak zorganizowany transport wysłać.

Czy właściwie poinstruowano przedsiębiorcę?

Czy biorąc pod uwagę wskazany w decyzji sposób magazynowania akumulatorów będzie on mógł dokonać ich przepakowywania na paletę?

Czy ewentualnie chociaż dzień wcześniej może przygotować odpady przez umieszczenie ich na paletach?

Dodam że w dalszym ciągu cały proces przepakowania i umieszczania na paletach odbywałby się w hali ze szczelnym podłożem betonowym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX