Czy biofiltr będący częścią instalacji przetwarzającej odpady wymaga zgłoszenia lub pozwolenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy biofiltr będący częścią instalacji przetwarzającej odpady wymaga zgłoszenia lub pozwolenia?

Na terenie zakładu prowadzone jest przetwarzanie odpadów. Instalacja nie wymaga pozwolenia zintegrowanego. Powietrze z hal, w których odbywa się proces przetwarzania, odprowadzane jest poprzez wentylatory do systemu oczyszczania powietrza składającego się z płuczek oraz biofiltra. Oczyszczone powietrze odprowadzane jest do atmosfery poprzez otwarty biofiltr. Substancje emitowane do atmosfery z biofiltra to głównie substancje odorowe tj. siarkowodór oraz amoniak.

Czy instalacja wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX