Czy bilansowo spółka powinna podzielić czynsz inicjalny i księgować proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka w 08/2021 zawarła umowę leasingu operacyjnego na samochód o wartości netto > niż 150 000 zł. Spółka jest jednostką małą i zamierza skorzystać z uproszczeń polegających na kwalifikacji umowy leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych. W ich przypadku umowa leasingu może być uznana za leasing operacyjny zarówno do celów podatku dochodowego, jak i do celów bilansowych. W 08/2021 spółka poniosła wydatek na czynsz inicjalny w wysokości 40% wartości pojazdu. Podatkowo ww. czynsz został zaliczony jednorazowo w KUP.

Czy bilansowo spółka powinna podzielić czynsz i księgować proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

Czy część odsetkowa raty leasingowej powinna być zaksięgowana na konto kosztów finansowych – odsetki czy w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX