Czy biegłemu za przygotowanie wyjaśnień przysługuje dodatkowe wynagrodzenie? - OpenLEX

Czy biegłemu za przygotowanie wyjaśnień przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 1 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biegły sądowy z zakresu budownictwa otrzymał zlecenie dotyczące ustalenia rodzaju, typu, rozmiarów i wartości kostki kamiennej. Biegły ustalił rodzaj, wymiary i wartość kostki i przesłał opinię do sądu. Sąd następnie w trybie art. 193 ustawy z 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30) - dalej k.p.k., art. 194 k.p.k. i 201 k.p.k. zobowiązał biegłego do jej uzupełnienia, wskazując jednocześnie zakres, w jakim wymaga ona uzupełnienia.

Czy biegłemu za przygotowanie stosownych wyjaśnień przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?

W otrzymanym przez biegłego wyciągu z protokołu nie ma na ten temat żadnej informacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?