Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomczyk Edward
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biblioteka zamierza w 2016 r. zakupić self-check, czyli maszynę do samodzielnego wypożyczania książek. Koszt takiej maszyny to około 45.000 zł. Biblioteka zamierza sporządzić plan inwestycyjny i sfinansować koszt maszyny ze środków, które zostaną jej na koncie w dniu 31 grudnia 2015 r. czyli z uzyskanych a niewykorzystanych przychodów własnych z lat ubiegłych (dotacja została i wydana).

Czy takie postępowanie instytucji kultury będzie prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?