Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A (Spółka z o.o.) kupiła od firmy B złom metalowy (ok. 2 Mg), który zamierza wykorzystać na potrzeby prowadzonej działalności. Firma A nie posiada decyzji zezwalającej na zbieranie ani przetwarzanie odpadów. Oprócz faktury sprzedaży Firma B przekazała Firmie A do podpisu również kartę przekazania odpadów (KPO) dla odpadu innego niż niebezpieczny. KPO została wypełniona i 1 egzemplarz został odesłany Firmie B.

Czy w świetle obowiązujących przepisów firma A mogła, bez posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, kupić odpad i potwierdzić jego przekazanie na KPO?

Czy w świetle obowiązujących przepisów firma A może, bez posiadanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, wykorzystać odpad w ramach prowadzonej działalności?

Jeżeli firma A nie powinna przyjmować odpadu i nie może go wykorzystać w prowadzonej działalności, to jakie powinna podjąć działania natury formalno - prawnej, by zgodnie z przepisami móc wykorzystać ten odpad?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację