Czy beneficjentem rzeczywistym należy uznać właściciela lub współwłaściciela nieruchomości posiadających co najmniej 25% majątku czy też osobę, której powierzono administrowanie nieruchomością?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 12 lipca 2018 r.
Autor odpowiedzi: Białek Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 7 grudnia 2010 r.

PYTANIE

Uprzejmie proszę o pomoc w interpretacji treści art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zakresie dotyczącym zapisu lit. c). Wątpliwość dotyczy właścicieli bądź współwłaścicieli nieruchomości lub osoby zarządzającej nieruchomością.

Przepis powyższy jest tak skonstruowany, że nasuwają się wątpliwości czy beneficjentem rzeczywistym należy uznać właściciela lub współwłaściciela nieruchomości posiadających co najmniej 25% majątku czy tez osobę której powierzono administrowanie nieruchomością?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX