Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy będzie właściwym nieozusowanie wartości części czynszu za mieszkanie opłacanego przez pracodawcę za pracowników w sytuacji wnoszenia przez nich opłaty do pracodawcy w wysokości 10 zł miesięcznie z tytułu świadczenia zakwaterowania zbiorowego ujętego jako zobowiązanie pracodawcy w Regulaminie Pracy w świetle §2 ust. 1 pkt. 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r.? Zapis w Regulaminie Pracy brzmi: Pracownikom nieprzebywającym w podróży służbowej oraz u których miejsce zamieszkania jest położone powyżej 100 km od poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, pracodawca zobowiązuje się zapewnić nocleg, z tym, że pracownik będzie ponosił częściowo odpłatność za tego typu świadczenie w kwocie 10 zł miesięcznie, a pracodawca pozostałą kwotę. Potwierdzenie prawidłowości takiego postępowania można odnaleźć w interpretacji indywidualnej ZUS z dn. 08.01.2015 r. (znak WPI/200000/43/1492/20/2014). Dodam, że wartość świadczenia jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 14 uopdof.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację