Czy będąc na zwolnieniu lekarskim przez długi okres czasu, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych... - OpenLEX

Czy będąc na zwolnieniu lekarskim przez długi okres czasu, można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2012 r.

PYTANIE

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (VAT, PKPiR). Nie zatrudniam pracowników. Zakupiłam samochód osobowy, który wprowadziłam do ewidencji środków trwałych (nie przysługiwało odliczenie VAT, umowa kupna-sprzedaży). Samochód amortyzowałam. Z uwagi na stan zdrowia pół roku byłam na zwolnieniu lekarskim, więc nie dokonywałam odpisów amortyzacyjnych, bo nie wykonywałam samochodu w działalności gospodarczej.

Czy za ten okres koszt amortyzacji przepadł, czy należy teraz zwiększyć odpisy amortyzacyjne czy też okres amortyzacji o ten czas się wydłuży?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?