Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Czy będą kosztem podatkowym faktury (zapłacone gotówką) za zakup leków zakupionych od firmy farmaceutycznej, z którą nasza apteka podpisała umowę ramową o współpracy handlowej na kwotę 25.000 zł netto miesięcznie?

Mimo, że umowa zobowiązuje aptekę do zakupu leków i innych środków farmaceutycznych na kwotę nie mniejszą niż 25.000 zł netto, zamówienia dokonywane są praktycznie codziennie i na każdą dostawę jest wystawiona oddzielna faktura VAT. Nie jesteśmy w stanie wcześniej określić jaki towar będzie zamawiany i czy w danym miesiącu wywiążemy się z umowy, zależy to od aktualnych potrzeb naszych klientów. Za zrealizowanie w/w obrotu i terminowe zapłaty przysługują nam rabaty i premie finansowe. Nadmieniamy, iż w/w umowa została zawarta dnia 23.10.2013 r., czyli przed wejściem w życie obowiązujących dzisiaj przepisów. W związku z powyższym nie rozumiemy terminu jednorazowej wartości transakcji.

Czy każda faktura jest oddzielną transakcją, czy transakcją jest suma wszystkich faktur z danego miesiąca?

Czy dopuszczalna jest płatność gotówką za poszczególne faktury albo część z nich, czy całe nasze zobowiązania wobec hurtowni farmaceutycznej musimy realizować przelewem bankowym (art. 22p u.p.d.o.f.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?