Czy bank spółdzielczy powinien wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na powierzenie funkcji członka zarządu... - OpenLEX

Czy bank spółdzielczy powinien wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na powierzenie funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urban Malgorzata
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy bank spółdzielczy powinien wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na powierzenie funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku, jeżeli takie stanowisko funkcjonowało w banku przed dniem 1 listopada 2015, tj. przed wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, która zmieniła min. art. 22a ust. 1 ustawy Prawo bankowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX