Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chudzik Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Bank przy przejęciu nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu (kredyt i odsetki), na podstawie art. 508 kodeksu cywilnego stanie się, na podstawie art. 112 ordynacji podatkowej dłużnikiem, z tytułu podatków i składek ZUS obciążających zbywcę nieruchomości (dłużnika Banku prowadzącego działalność gospodarczą) wobec Skarbu Państwa?

Bank jest wierzycielem hipotecznym nieruchomości będącej przedmiotem przejęcia (Bank ma wpisaną na swoją rzecz hipotekę).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?