Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Bank powinien udzielić informacji stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących przebiegu spłat kredytu zaciągniętego przez współmałżonków na budowę domu, na podstawie zapytania sądu zadanego w związku ze sprawą o podział majątku wspólnego?

Z zapytania sądu wynika jedynie, że chodzi o podział majątku wspólnego, a małżonkowie są uczestnikami tego postępowania, a nie wnioskodawcami. Nie pada w zapytaniu sądu sformułowanie, ze chodzi o podział majątku między małżonkami, tylko że o podział majątku wspólnego (bank wie, że są to małżonkowie). Artykuł 105 ust. 1 pkt 2 lit. d) pr. bank. mówi bardzo ogólnie o udzieleniu informacji na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem o podział majątku między małżonkami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?