Czy bank może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie nieściągalne wierzytelności zaliczone do kategorii straconych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2012 r.

PYTANIE

Jakiego rodzaju wierzytelności dotyczy art. 16 ust. 3f u.p.d.o.p.?

Czy dotyczy on wszystkich wierzytelności z tytułu udzielonych przez bank kredytów, których nieściągalność nie została uprzednio uprawdopodobniona i nie zostały na nie utworzone rezerwy stanowiące koszt podatkowy?

Czy też dotyczy on tylko kredytów o których mowa w:

-

art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret drugie u.p.d.o.p. – kredytów (pożyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw;

-

art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. c) u.p.d.o.p. – zakwalifikowanych do kategorii straconych należności z tytułu udzielonych przez bank po dniu 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poręczeń) spłaty kredytów i pożyczek, udzielonych przedsiębiorcom realizującym program restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw?

Czy bank może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie nieściągalne wierzytelności zaliczone do kategorii straconych, a których nieściągalność nie została uprzednio uprawdopodobniona?

Nasze wątpliwości budzi sformułowanie zawarte w przedmiotowym przepisie "z zastrzeżeniem".

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access