Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS zwrócił się do banku z wnioskiem o zwrot zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności wypłaconego klientowi w dniach 24 lipca i 21 sierpnia 2019 r., ponieważ we wrześniu 2019 r. uzyskał informacje, że świadczeniobiorca zmarł 14 lipca 2019 r., co zostało potwierdzone aktem zgonu. OPS wniosek swój oparł na art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Jednak bank odmówił zwrotu wypłaconego po śmierci świadczeniobiorcy zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności, gdyż zdaniem banku przepis art. 55 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy świadczeń okresowych udzielanych swoim podopiecznym przez OPS.

Czy bank faktycznie może odmówić zwrotu zasiłku wypłaconego po śmierci świadczeniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?