Czy bank może odmówić zwrotu zasiłku stałego wypłaconego po śmierci świadczeniobiorcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

OPS zwrócił się do banku z wnioskiem o zwrot zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności wypłaconego klientowi w dniach 24 lipca i 21 sierpnia 2019 r., ponieważ we wrześniu 2019 r. uzyskał informacje, że świadczeniobiorca zmarł 14 lipca 2019 r., co zostało potwierdzone aktem zgonu. OPS wniosek swój oparł na art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Jednak bank odmówił zwrotu wypłaconego po śmierci świadczeniobiorcy zasiłku stałego z powodu niepełnosprawności, gdyż zdaniem banku przepis art. 55 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy świadczeń okresowych udzielanych swoim podopiecznym przez OPS.

Czy bank faktycznie może odmówić zwrotu zasiłku wypłaconego po śmierci świadczeniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX