Czy bank może obciążyć rachunek płatnika kwotą transakcji płatniczej w dniu złożenia zlecenia płatniczego, jeżeli faktyczna realizacja transakcji nastąpi w następnym dniu roboczym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Obzejta Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle ustawy o usługach płatniczych (zwłaszcza art. 59) Bank może obciążyć rachunek płatnika kwotą transakcji płatniczej w dniu złożenia zlecenia płatniczego, jeżeli faktyczna realizacja transakcji nastąpi w następnym dniu roboczym, gdyż zlecenie płatnicze zostało złożone po godzinach granicznej (związanej z godziną ostatniej sesji ELIXIR)?

Jeżeli nie, to czy Bank może zablokować środki na wykonanie takiej dyspozycji w następnym dniu roboczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX