Czy bank może naliczać oprocentowanie od całej kwoty udzielonego kredytu, włącznie z kwotą przeznaczoną zgodnie z umową na... - OpenLEX

Czy bank może naliczać oprocentowanie od całej kwoty udzielonego kredytu, włącznie z kwotą przeznaczoną zgodnie z umową na zapłatę kosztów kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank udziela kredytu konsumenckiego, którego celem jest między innymi zapłata prowizji i ewentualnie składki ubezpieczeniowej. Kwota faktycznie wypłacona Kredytobiorcy jest kwotą pomniejszoną o kredytowaną prowizję i składkę ubezpieczeniową.

Czy w powyższej sytuacji mając na uwadze definicję stopy procentowej w u.k.k, Bank może naliczać oprocentowanie od całej kwoty udzielonego kredytu czy od kwoty, którą konsument otrzymał tj. pomniejszonej o kredytowane koszty? Czy w opisanej wyżej sytuacji w przypadku odstąpienia od umowy konsument powinien zwrócić odsetki od kwoty udzielonego kredytu czy od kwoty rzeczywiście wypłaconej (tj. pomniejszonej o kredytowane koszty).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX