Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieżuński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bank prowadzi rachunki bieżące dla spółki z o.o. dla której występuje zajęcie zabezpieczające wierzytelności z rachunków bankowych z Urzędu Skarbowego.

Czy Bank może dokonać wypłat z tych rachunków bez zgody organu egzekucyjnego na bieżące wynagrodzenia za pracę, oraz wypłat na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne należne od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia? Jeżeli tak, to w jaki sposób miałoby się to odbywać: poprzez wypłatę gotówkową do rąk własnych pracownika czy poprzez przelew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?