Czy bank mając interes prawny w celu wypłaty spadkobiercom środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych zmarłego może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i ustalenie kręgu spadkobierców?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiak Jakub
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jedyny właściciel lokat terminowych założonych w latach 1997, 1998, 1999, 2000 i 2003, zmarł dnia 23.11.2005 r. W jaki sposób ustalić krąg spadkobierców? Czy bank mając interes prawny w celu wypłaty spadkobiercom środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowych zmarłego może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i ustalenie kręgu spadkobierców? W dniu 8 września 2016 r. wchodzą w życie przepisy o Rejestrze Spadkowym, w którym ujawniane będą informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy potwierdzających prawa do spadku. Czy rejestr ten będzie zawierał informacje o spadkobiercach ustalonych przed wejściem w życie tej ustawy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access