Czy bank ma prawo wypowiedzenia umowy kredytu lub obniżenia kwoty kredytu, gdy w okresie ostatnich trzech miesięcy stałe wpływy z tytułu osiągniętych dochodów na rachunek są mniejsze od kwoty przyjętej do wyliczania wysokości kredytu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy poniższy projekt zapisu jest zgodny z ustawą o kredycie konsumenckim i nie nosi znamion klauzuli abuzywnej?

zapis:

"bank ma prawo wypowiedzenia umowy kredytu lub obniżenia kwoty kredytu, w przypadku, gdy w okresie ostatnich trzech miesięcy stałe wpływy z tytułu osiągniętych dochodów na rachunek są mniejsze od kwoty przyjętej do wyliczania wysokości kredytu lub nie są systematyczne."

Wątpliwości moje budzi fakt, że ustawa o kredycie konsumenckim nie posługuje się pojęciem "obniżenie kwoty kredytu".

Czy wobec tego bank sam może obniżyć kwotę kredytu bez wypowiedzenia jego części, jeśli będzie miało miejsce zacytowane zdarzenie?

Czy jednostronne działanie banku (obniżenie kwoty kredytu) nie nosi znamion abuzywności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX