Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piętka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 15 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W firmie prowadzi się sporadyczne i krótkotrwałe prace ze stanowiska, zlokalizowanego na ażurowym podeście roboczym na wysokości około 4 m. Podest ten posiada z każdej strony stałą balustradę ochronną o wysokości 1,10 m oraz krawężniki na wszystkich krawędziach. W tej sytuacji pojawiło się stanowisko wyrażone przez gościa w zakładzie, który stwierdził, że pracownik na takim podeście nie wykonuje pracy w warunkach na wysokości. Czy należy więc uznać, że określone formy zabezpieczenia pracownika noszą znamiona stałych konstrukcji lub urządzeń ochronnych, wykluczających zastosowanie pojęcia zatrudnienia na wysokości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?