Czy badanie pH i temperatury jest obligatoryjne w przypadku ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, jeśli tego typu wskaźniki nie zostały ujęte w decyzji wodnoprawnej, ani umowie z podmiotem przyjmującym ścieki?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 18 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy badanie pH i temperatury jest obligatoryjne w przypadku ścieków przemysłowych (z PSZOK) wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu, jeśli tego typu wskaźniki nie zostały ujęte w decyzji wodnoprawnej, ani umowie z podmiotem przyjmującym ścieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX