Czy babci, ustanowionej opiekunem tymczasowym małoletniej wnuczki, przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Czy babci (obywatelka Ukrainy), ustanowionej opiekunem tymczasowym małoletniej wnuczki, której rodzice pozostali na terenie Ukrainy, przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

Zarówno babcia, jak i wnuczka posiadają status UKR, a orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia do przyznania świadczenia. Ponadto z rodzinnego wywiadu środowiskowego wynika, iż babcia (opiekun tymczasowy) sprawuje faktyczną opiekę nad niepełnosprawną wnuczką i nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX