Czy autor nowego projektu budowlanego (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa) powinien uzyskać zgodę autora pierwotnego opracowania projektowego budynku użyteczności publicznej istniejącego od końca lat 70-tych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor przedłożył wniosek na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego od końca lat 70. budynku użyteczności publicznej (szkoła) wraz z projektem budowlanym.

Czy autor nowego projektu budowlanego (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa) powinien uzyskać zgodę autora pierwotnego opracowania projektowego przedmiotowego budynku użyteczności publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX