Czy asystentowi rodziny zatrudnionemu w GOPS przysługuje odzież ochronna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Asystent rodziny zatrudniony w GOPS w trakcie jednej z wizyt został zaatakowany przez psa, który uszkodził kurtkę pracownika.

Czy pracownicy ośrodków pomocy społecznej pracujący w terenie, na podstawie art. 237 7 Kodeksu pracy są uprawnieni do wyposażenia przez Pracodawcę w odzież roboczą, a w konsekwencji do prania tej odzieży lub wypłaty ekwiwalentu za pranie?

Sytuacje, w których odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu nie są częste i nie można ich uznać za okoliczność typową dla tego stanowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX