Czy asystent, który skończył realizować usługę u uczestnika programu od godz. 10 do godz. 19, w kolejnym dniu może rozpocząć usługę dopiero od godz. 10?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozumieć zapis Programu,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością'' dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, cz. IV pkt 16:

,,Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika''.

1. Czy asystent, który skończył realizować usługę u uczestnika programu od godz. 10 do godz. 19, w kolejnym dniu może rozpocząć usługę dopiero od godz. 10?

2. Co w przypadku, kiedy asystent świadczy usługę u 2 uczestników programu?

Czy jeśli świadczył usługę u pierwszego uczestnika programu w godzinach od 10 do 19 może przed upływem 24 godzin rozpocząć usługę u drugiego uczestnika, tj. przed godz. 10?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX