Nowość Czy aspirant pracy socjalnej może np. odpowiadać na zapytania innych instytucji o udostępnienie danych, obsługiwać strony, wysyłać zapytania np. do ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mam pytanie odnośnie zakresu obowiązków aspiranta pracy socjalnej. Wiem, że osoba zatrudniona na tym stanowisku nie może przeprowadzać wywiadów środowiskowych i to jest bezsporne.

Czy aspirant pracy socjalnej może np. odpowiadać na zapytania innych instytucji o udostępnienie danych, obsługiwać strony, wysyłać zapytania np. do ZUS w toczących się postępowaniach administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, uczestniczyć w czynnościach terenowych, które przeprowadza pracownik socjalny, wprowadzać dane do systemu teleinformatycznego?

Oczywiście aspirant jest zatrudniony na umowę o pracę i jest w trakcie kończenia szkoły, po której nabędzie uprawnienia pracownika socjalnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX