Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Artykuł 76 ust. 3 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. stanowi, że w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności".

Czy dotyczy to podmiotu, który trwale zakończył działalność skutkującą wykreśleniem z rejestru całkowicie czy wykreśleniem z rejestru jednej z działalności danego przedsiębiorcy?

Czy jeżeli podmiot nadal prowadzi inne działalności i będzie w związku z tym składał w określonym terminie sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, a jedną z działalności zaprzestał (np. wygaszenie pozwolenia i wykreślenie tej jednej (z kilku) działalności, ale nadal w rejestrze pozostaje z uwagi na te inne działalności), to dla tej jednej działalności, której zaprzestał musi złożyć sprawozdanie w terminie 7 dni od jej zaprzestania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?