Czy art. 67d Ordynacji Podatkowej znajdzie zastosowanie do umorzenia należności z tytułu pochówku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek pomocy społecznej w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej dokuje pochówku, często dla osób nieznanych, bezdomnych. Czy w przypadku braku możliwości odzyskania środków za poniesione wydatki poniesione przez Gminę z tytułu pochówku, możemy umorzyć należność na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej? JST wydała upoważnienie dla kierownika jednostki na podstawie art. 143 § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących umorzeń zaległych należności.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access