Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z art. 6 ust 4 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), czy zamawiający powinien w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia, zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę wykonawcy, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia?

Czy dotyczy to również zamówień, gdzie umowa z wykonawcą nie była zawarta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?