Czy art.58 ust.3 u.p.s. daje możliwość zrefundowania przez dps wydatków poniesionych przez rodzinę? - OpenLEX

Czy art.58 ust.3 u.p.s. daje możliwość zrefundowania przez dps wydatków poniesionych przez rodzinę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej - Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Realizując przytoczony przepis DPS zapewnia wyroby medyczne (np. pieluchomajtki) podopiecznym posiadającym zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. W modelowym, przyjętym w placówce obiegu dokumentów - zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, wystawione przez lekarza, trafia następnie do Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego, uzyskuje poświadczenie w NFZ i trafia do realizacji. Pieluchomajtki wydawane mieszkańcom muszą spełniać odpowiednie wymagania (materiału, kształtu, chłonności). DPS zawiera umowy na dostawę wyrobów medycznych w drodze postępowania przetargowego. Pytanie dotyczy sytuacji, w której rodzina uzyskała od lekarza zlecenie na wyroby medyczne, dokonywała zakupów (markowych) pieluchomajtek, które dostarczane były do DPS (zakładania i zmian pieluchomajtek dokonywali już pracownicy DPS). Fakt posiadania zlecenia od lekarza - był ukrywany przez pracownikami DPS. Ten sam lekarz - w czasie wizyt w DPS -oznajmiał, że tej konkretnej mieszkance pieluchomajtki się nie należą (naruszenie etyki lekarskiej???). Po dwóch latach rodzina przedstawiła kopie zleceń i faktur domagając się dofinansowania do wysokości wkładu własnego pacjenta w ramach limitu ceny NFZ, o której mowa w odrębnych przepisach. CZY ART. 58 UST. 3 DAJE MOŻLIWOŚĆ ZREFUNDOWANIA PRZEZ DPS WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ RODZINĘ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX