Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2018 r.

PYTANIE

Dnia 11.10.2018 r. opublikowana została odpowiedź QA 1125861, w której wskazano, że przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw nie wprowadziły zwolnienia podmiotu przetwarzającego odpady obojętne i niepalne z obowiązku dołączenia do wniosku operatu przeciwpożarowego.

Jak zatem należy odczytać i interpretować art. 41a ust. 8 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., który mówi, że przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych?

W szczególności chodzi o zapis końcowy "które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych", tj. czy odnosi się on wyłącznie do pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, czy do wszystkich wymienionych w tym przepisie przypadków zezwoleń i pozwoleń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?