Czy art. 35 i art. 37 ust. 7 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami... - OpenLEX

Czy art. 35 i art. 37 ust. 7 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami dotyczące umożliwienia sprzedaży kredytowanej nieruchomości dotyczą wszystkich kredytów hipotecznych czy wyłącznie kredytów hipotecznych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia lub utrzymania nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 35 i art. 37 ust. 7 ustawy z 23.03.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, dotyczące umożliwienia sprzedaży kredytowanej nieruchomości dotyczą wszystkich kredytów hipotecznych w rozumieniu art. 3 tej ustawy, czy też dotyczą wyłącznie kredytów hipotecznych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia lub utrzymania nieruchomości? Artykuły te posługują się pojęciem "kredytowana nieruchomość" co może sugerować ograniczenie zakresu art. 35 i 37 ustawy tylko do kredytów hipotecznych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia lub utrzymania nie ruchomości. Sprawa jest wątpliwa gdyż rozdział 4 nosi tytuł "Umowa o kredyt hipoteczny" i wcześniejsze postanowienia tego rozdziału dotyczą kredytu hipotecznego bez rozróżniania na co jest przeznaczony.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX