Czy art. 33 ust. 4 u.ś.o.z. dotyczy osoby, wobec której orzeczono znaczny stan niepełnosprawności po ukończeniu 26 roku życia, a która się kształci?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności - od dzieciństwa, otrzymała skierowanie od lekarza specjalisty neurologa na rehabilitację ogólnoustrojową - (kod 7400) nie wymagające potwierdzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Art. 33 ust. 4 u.ś.o.z. wskazuje, że dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Termin odbycia leczenia rehabilitacyjnego w sanatorium uzdrowiskowym ustalono na połowę maja 2023 r. z informacją, że należy płacić za każdy dzień pobytu określoną kwotę (60 zł).

Czy osoba dorosła ze znacznym stopniem niepełnosprawności (od dzieciństwa) powinna być zwolniona z odpłatności za leczenie w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji ogólnoustrojowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX