Czy art. 31zy tarczy antykryzysowej, który zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku, dotyczy również wyrównania wynagrodzenia chorobowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r.

PYTANIE

W związku z wejściem w życie art. 31zy ustawy z 2.03.2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który zmienia zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku, pojawia się wątpliwość czy przepis ten dotyczy również wyrównania wynagrodzenia chorobowego z art. 92 k.p.?

Zgodnie z art. 92 k.p. wynagrodzenie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Pracodawca skorzystał z art. 15g ustawy (obniżono wymiar czasu pracy) oraz 15zf ustawy (wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów).

Czy na podstawie art. 31zy ustawy należy dokonać przeliczenia podstawy wymiaru wynagrodzeń z tytułu niezdolności do pracy (wynagrodzenie chorobowe)?

Czy w tym zakresie zgodnie z art. 25 ustawy konieczny jest wniosek pracownika, czy też czy pracodawca może sam dokonać przeliczenia?

W jakim terminie należy dokonać przeliczenia i wypłacić wyrównanie - czy obowiązuje termin przewidziany w art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX