Czy art. 2a ustawy o drogach publicznych może stanowić podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej? - OpenLEX

Czy art. 2a ustawy o drogach publicznych może stanowić podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy art. 2a ustawy o drogach publicznych może stanowić podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej?

Nieruchomości stanowiące grunty pod drogą wojewódzką obecnie ujawnione są w księdze wieczystej Skarbu Państwa.

Czy art. 2a ustawy o drogach publicznych wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich może być podstawą do odłączenia nieruchomości z księgi wieczystej Skarbu Państwa i założenia nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz samorządu województwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?