Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepis art. 27 ust. 3a u.p.o.u.a. przewiduje, iż organ właściwy wierzyciela, który na podstawie wydanej decyzji wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, powinien przyłączyć się do egzekucji w związku z toczącym się postępowaniem z wniosku osoby uprawnionej do alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu. Wskazany przepis posługuje się czasem przeszłym "wypłacał".

1. Czy oznacza to, że dla spraw obecnych, w przypadku przyznania świadczeń i wysłania do komornika decyzji przyznającej nie ma potrzeby/obowiązku/konieczności jednoczesnego sporządzania wniosku o przyłączenie do egzekucji?

2. Czy zacytowany przepis miał zastosowanie do spraw sprzed wejścia w życie tego przepisu (a więc tam, gdzie decyzje przyznające świadczenia już zostały zrealizowane)?

Generalnie zatem, czy przyznając teraz świadczenia z FA wystarczająca do przyłączenia się do egzekucji jest decyzja organu o przyznaniu świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?