Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 26a ust. 2 pkt 2 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701) – dalej u.o. starosta może wydać decyzją obowiązek usunięcia odpadów.

Czy dotyczy to zezwoleń wydanych przed obowiązywaniem w/w zapisu, czy raczej dotyczy decyzji wydawanych po 6.09.2019 r.?

Czy właściciel tego terenu, który wynajmował teren firmie jest stroną zobowiązaną również do jego uprzątnięcia, jeśli firma nie chce sprzątnąć terenu (znikła)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?