Czy art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych jest wystarczającą podstawą dla udzielenia funkcjonariuszom CBŚ informacji o stanie zdrowia psychicznego ich pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zakład leczniczy ma obowiązek udostępnić Centralnemu Biuru Śledczemu prowadzącemu postępowanie sprawdzające swego pracownika, informacje o stanie zdrowia dotyczące leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i ewentualnych uzależnień od alkoholu i substancji psychotropowych?

Czy zapis w art 24 ust. 3 pkt 2 i 3 u.o.i.n. stanowi wystarczającą podstawę do przekazania ww. informacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX